Bilimsel Yöntemi Anlama

Doğanın ne kadar etkileyici olabileceğine inanamaz mısınız? Güneşli bir günde doğayı keşfetmek gerçekten etkileyici bir deneyim olabilir. Doğadaki bir şeye son kez ne zaman hayran kaldığınızı düşünün. Belki ilk kez tanık olduğunuz bir şeydi veya bir hayvanın sergilediği ilginç bir davranıştı. Ne olursa olsun, merakınızı uyandırdı ve muhtemelen aklınızda bir soru oluşmasına neden oldu.

Sorunuza cevap bulmayı başardınız mı? Sizi ilgilendiren konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için nasıl bir yol izlediniz? Belki bir arkadaşın, aile üyesinin veya öğretmenin yardımını aradınız. Alternatif olarak, belki de en yakın bilgisayara veya akıllı telefona döndünüz ve cevaplarınızı bulmak için İnternet’in geniş kaynaklarını kullandınız.

Şüphesiz, İnternet bize birçok bilgiye erişim imkanı veren son derece güçlü bir araçtır. Ancak, geçmişteki insanların İnternet’in lüksü olmadan dünyaları hakkındaki sorularına nasıl cevap verdiklerini hiç düşündünüz mü? Yüzlerce yıl önce çevrelerini nasıl keşfettiler ve öğrendiler?

Geçmişteki çoğu bilim insanı ve mucit, bugün sahip olduğumuz teknolojiye erişimi yoktu. Şaşırtıcı bir şekilde, bu iyi olmuş olabilir. Kendi yöntemlerini dünyayı araştırmak ve anlamak için geliştirdiler ve bu nihayetinde dikkate değer keşiflere ve ilerlemelere yol açtı. Bu yöntemler, bugün bildiğimiz modern bilimin temelini oluşturdu.

Peki, tam olarak neyi kastediyoruz? Elbette bilimsel yöntemden bahsediyoruz! Bu terimi bilim derslerinizde duymuş olabilirsiniz. Bilimsel yöntem, bilim insanlarının etraflarındaki dünyayı keşfetmek ve incelemek için kullandıkları sistemli bir yaklaşımdır. Bilimsel yöntemi öğrendiğinizde, temel olarak nasıl öğreneceğinizi öğreniyorsunuz!

Bilimsel yöntemin dikkate değer yönlerinden biri basitliğidir. Bilim genellikle karmaşık görünebilir, ancak bilimsel yöntem merak uyandıran herhangi bir şeyi incelemek için bir çerçeve sağlar. Bir kurbağa, bir ağaç, Mars veya bütün bir galaksi olsun, bilimsel yöntem uygulanabilir.

Esasen, bilimsel yöntem sorular ve cevaplar etrafında döner. Dünya sorularla doludur ve bilim insanları, bu soruların cevaplarını bulmak için bilimsel yöntemi kullanır.

Bilimsel yöntemi açıklamanın çeşitli yolları vardır, ancak birçok insan bunu altı temel adıma ayırır:

 • Bir soru veya sorun belirleyin.

 • Araştırma yapın, gözlemler yapın ve bilgi toplayın.

 • Bir hipotez oluşturun, bu da sorunun veya sorunun cevabı hakkında bir tahmin veya tahmindir.

 • Hipotezi deneylerle test ederek geçerliliğini belirleyin.

 • Deneylerden elde edilen sonuçları analiz edin.

 • Bir sonuç çıkarın ve sonuçları başkalarına sunun.

Tüm bilimsel araştırma meraklı bir zihinle başlar. Çevrenizdeki hangi sorunlar veya sorunlar çözüm gerektirir? Dünyayı gözlemledikçe ortaya çıkan hangi sorular ortaya çıkıyor?

Bir sorun veya soru tespit ettikten sonra, bir sonraki adım bilgi toplamaktır. Günümüzde, İnternet sayesinde araştırma yapmak çok daha kolay hale gelmiştir. Ancak, gerçek bilimsel çalışma genellikle İnternet’in alanının ötesine geçer. Gerçek dünya gözlemlerini içerir.

Buluntularınıza dayanarak, sorunuzun veya sorununuzun cevabıyla ilgili en iyi fikrinizi veya tahmininizi geliştirmeniz gerekecektir. Bu hipotez, sorunuzun veya sorununuzun cevabıyla ilgili en iyi fikrinizi veya tahmininizi temsil eder.

Bir hipotezi sadece bir tahmin olarak görmekten öteye geçmek için, deney yoluyla test edilmelidir. Bilimsel deneyler çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir ve kimyasallarla geleneksel bir laboratuvar ortamını gerektirmez. Deneyler evde, okulda veya bir alışveriş merkezinde gibi sosyal ortamlarda yapılabilmektedir.

Bilim insanları için, deneylerinin hipotezlerini belirli bir şekilde test etmek için tasarlandığından emin olmak son derece önemlidir. Ayrıca sonucu etkileyebilecek veya değiştirebilecek herhangi başka faktörleri de ortadan kaldırmalıdır. Bir veya birden fazla deney tamamlandıktan sonra, hipotezin doğru olup olmadığını belirlemek için sonuçlar analiz edilmelidir.

Sonrasında, sonuçları başkalarıyla paylaşmak önemlidir. Bilimsel araştırmanın değeri, bulgularının dünyaya yayılmasında yatar. Diğer bilim insanları, bu sonuçları daha fazla araştırma için bir başlangıç noktası olarak kullanabilir.

Peki ya hipotez yanlış çıkarsa? Sonuçlar, hipotezi düzeltmek ve tekrar test etmek için kullanılabilir. Bilimde, hatalar sadece onlardan öğrenmezseniz zararlıdır!

Deneyin

Bilimsel yöntemi uygulayabilir misiniz? Kesinlikle! Bir grup umutlu bilim insanını bir araya getirin ve aşağıdaki etkinliklerden birini veya daha fazlasını yapın:

 • Bilimsel yöntemin adımlarını hatırlamakta zorluk yaşıyorsanız endişelenmeyin! İnternete gidin ve Bilimsel Yöntem Şarkısı’nı dinleyin. Çok hoş bir şarkıdır ve sözlerini öğrenirseniz bilimsel yöntemle ilgili bilmeniz gereken her şeyi hızlıca hatırlarsınız. Şarkıyı dinledikten ve sözleri okuduktan sonra, bilimsel yöntemi bir arkadaşınıza veya aile üyenize özetleyin.
 • Bilim insanları ve deneyleri olmadan bir düşünün. Hayal edilemez olurdu! Dünyaya önemli etkisi olan 12 deney hakkında bilgi edinin. Bu deneyler hakkında okurken, bilimsel yöntem hakkında eleştirel düşünün. Bilim insanları hangi soruları veya sorunları çözmek istiyorlardı? Hipotezleri neydi? Doğru kanıtlandılar mı? Sonuçlarını nasıl sunmuşlardı? Bu yönleri bir arkadaşınız veya aile üyenizle tartışın.
 • Zorlu bir meydan okumaya hazır mısınız? Çevrenizde bir çözmek istediğiniz bir sorun arayın. Onu çözemiyorsanız bile, daha fazlasını öğrenmek ve daha iyi bir anlayış kazanmak için hala değerlidir. Merakını uyandıran bir şey var mı? Belki endişelendiğiniz bir çevre sorunu var mı? Bu ilgi alanlarını bilimsel yöntemi kullanarak test etmek için anlamlı sorulara dönüştürün. Ardından, bilimsel yöntemin kalan adımlarını izleyerek, sorun veya soru üzerine araştırma yapın ve hipotez oluşturun. Daha sonra hipotezinizi test edin, sonuçları analiz edin ve bir sonuç çıkarın. Öğrendiklerinizi sosyal medyada paylaşmanıza yardımcı olması için bir yetişkine başvurun ve bizi @wonderopolis etiketleyin!

Muhteşem Kaynaklar

 • http://www.biology4kids.com/files/studies_scimethod.html (24 Kas. 2020 tarihinde erişildi)
 • http://www.ducksters.com/science/scientificmethod.php (24 Kas. 2020 tarihinde erişildi)
 • http://www.ehow.com/info_8502951_sixstep-scientific-method-elementary-kids.html (24 Kas. 2020 tarihinde erişildi)

1. Bilimsel yöntem nedir?

Bilimsel yöntem, bilim insanlarının doğal dünyayı araştırmak ve anlamak için kullandığı sistemli bir yaklaşımdır. Bu, bilim insanlarının veri toplamasına, hipotezler oluşturmasına, bu hipotezleri deneyler veya gözlemlerle test etmesine ve sonuçlara dayanarak sonuçlar çıkarmasına yardımcı olan bir dizi adımı içerir.

2. Bilimsel yöntemin adımları nelerdir?

Bilimsel yöntem genellikle şu adımları içerir: gözlem, soru, hipotez, tahmin, deney, analiz ve sonuç. Bilim insanları, bir olguya gözlem yaparak ve sorular sorarak başlarlar. Ardından, gözlemlenen olgu için önerilen bir açıklama olan bir hipotez oluştururlar. Sonraki adımda, hipoteze dayanarak tahminler yaparlar ve bu tahminleri test etmek için deneyler tasarlarlar. Deneyleri gerçekleştirdikten ve verileri analiz ettikten sonra bilim insanları sonuçlar çıkarır ve hipotezinin desteklenip desteklenmediğini belirlerler.

3. Bilimsel yöntem neden önemlidir?

Bilimsel yöntem, doğal dünya hakkında bilgi edinmek için yapılandırılmış ve güvenilir bir yol sağladığı için önemlidir. Bilim insanlarına nesnel gözlemler yapma, fikirlerini deneylerle test etme ve kanıtlara dayanarak geçerli sonuçlar çıkarma imkanı verir. Bilimsel yöntem ayrıca şeffaflığı ve tekrarlanabilirliği teşvik eder, çünkü diğer bilim insanları deneyleri tekrarlayabilir ve bulguları doğrulayabilir. Sonuç olarak, bilimsel yöntem sürekli olarak geliştirilen ve genişletilen bir bilgi birikimi oluşturmaya yardımcı olur.

4. Bilimsel yöntem tüm çalışma alanlarına uygulanabilir mi?

Bilimsel yöntem, başta doğal bilimlerle ilişkilendirilse de prensipleri farklı çalışma alanlarına uygulanabilir. Bilimsel yöntem, sistematik gözlem, deney ve analize dayanır ve bu da farklı disiplinlere adapte edilebilir. Örneğin, sosyal bilimlerde araştırmacılar insan davranışını gözlemleyebilir, altta yatan nedenler hakkında hipotezler oluşturabilir ve bu hipotezleri anket veya deneylerle test edebilirler. Bu şekilde bilimsel yöntem, geniş bir akademik disiplinler arasında içgörüler elde etmek ve bilgiyi ilerletmek için kullanılabilir.

5. Bilimsel yöntemin sınırlamaları var mı?

Bilimsel yöntem güçlü bir araç olsa da, sınırlamaları vardır. Bir sınırlama, doğal dünyanın tahmin edilebilir ve tutarlı bir şekilde işlediği varsayımına dayanmasıdır. Bu her zaman geçerli olmayabilir, özellikle karmaşık sistemlerde veya deneysel olarak çalışılması zor olan durumlarda. Ek olarak, bilimsel yöntem, kaynakların, zamanın ve etik düşüncelerin mevcudiyetiyle sınırlıdır. Bazı olgular geleneksel bilimsel yöntemlerle çalışmayı zor veya imkansız hale getirebilir. Bu sınırlamalara rağmen, bilimsel yöntem güvenilir kanıtlara dayalı bilgi üretmek ve test etmek için temel bir çerçeve olarak kalır.

6. Bilimsel yöntem toplumun ilerlemesine nasıl katkıda bulunur?

Bilimsel yöntem, bu sistemli yaklaşımı kullanarak bilim insanlarının yeni bilgiler keşfetmesine, yenilikçi teknolojiler geliştirmesine ve karmaşık sorunları çözmesine yardımcı olur. Bilimsel yöntem, kanıta dayalı politika ve uygulamaların geliştirilmesine olanak tanır, bu da bireylerin ve toplumların yaşam kalitesini iyileştirebilir. Ayrıca, eleştirel düşünme, şüphecilik ve entelektüel merakı teşvik eder, bunlar da iyi bilgilendirilmiş ve bilimsel okuryazar bir toplum için önemli özelliklerdir. Sıkı araştırma ve analiz yapmayı teşvik ederek bilimsel yöntem, toplumun ilerlemesine ve güvenilir kanıtlara dayalı bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir