Hinduizm Nedir?

Hinduizm, Hindistan alt kıtasında köken alan dünyanın en eski dinlerinden biridir. Tek bir kurucu veya merkezi yetkiye sahip olmayan karmaşık ve çeşitli bir dindir. Hinduizm geniş bir inanç, ritüel ve uygulamaları kapsar, ancak temel kavramlar arasında karma (sebep ve sonuç yasası), dharma (birinin görevi veya ahlaki sorumluluğu) ve moksha (yeniden doğum döngüsünden kurtuluş) bulunur. Hinduizm ayrıca birçok tanrı ve tanrıçaın tapılmasını da içerir ve nihai hedef ruhsal aydınlanmayı ve ilahiyle birleşmeyi başarmaktır. Kişisel ruhsal büyüme ve gerçeğin arayışı üzerine vurgusuyla karakterizedir.


Var olan en eski büyük dinin ne olduğunu tanımlayabilir misiniz? Hristiyanlık veya İslam değildir. Yahudilik veya Budizm dahi değildir. Hayır, dünyadaki en eski din, bunlardan çok daha önce, en azından 5.000 yıl önceye dayanır! Bu din, Hinduizm olarak bilinir.

Önemli bir noktayı belirtmek gerekir ki, herkes ona Hinduizm olarak atıfta bulunmaz. Bu terim, İngiliz kaşifler tarafından türetilmiştir. Bu dinin uygulayıcılarının bir kısmı ona Vedic Dini veya Sanatana Dharma (İngilizce: “ebedi kanun”) olarak atıfta bulunurlar. Birçok kişi ona Hindu Dharma da der.

Hinduizmi kaç kişi takip ediyor? Yaklaşık 900 milyon. Aslında, dünyadaki en büyük üçüncü din. Hinduizmin çoğunluğu, %95’i, Hindistan’da yaşar.

Hinduizmi uygulamanın çeşitli yolları vardır. Ancak, çoğu Hindu ortak inançları paylaşır. Örneğin, birlik Hinduizm’de büyük bir öneme sahiptir. Din, çoklu şekillerde ortaya çıkan bir Tanrıyı tanır. Bu şekillerin hepsi Brahman olarak bilinen aynı ruh tarafından birleştirilir. Bu ruh aynı zamanda tüm ruhlarla da bağlantılıdır.

Hinduizm’de bireyler belirli bir tanrı şekline tapabilir veya dua edebilirler. Bununla birlikte, dinin tüm tanrılarını kabul ederler. Bazıları evreni koruyan tanrı Vishnu’ya odaklanabilir. Diğerleri öğrenme tanrıçası Saraswati’ye dua edebilir. Ayrıca merhamet tanrısı Krishna ve zenginlik ve saflık tanrıçası Lakshmi de vardır. Hindu Tanrısı sayısız şekilde var olur.

Hinduizm’de önemli iki tanrı Brahma, yaratıcı, ve Shiva, yok edici, tanrılardır. Hinduizm’e göre Brahma evrendeki her şeyi yaratmıştır. Her 2,160,000,000 yılda bir, Shiva onu yok eder ve böylece yeni bir yaratılış ve yok etme döngüsü başlatır.

Zamanın bu dairesel doğası diğer Hindu inançlarında da yansır. Bir örnek reenkarnasyondur, yani bir ruhun ölümden sonra birden fazla yaşama sahip olabileceği kavramı. Her yaşamda, ruh bir bitki veya hayvan gibi farklı bir form alabilir. Bu, ruhun yaşam boyunca gerçekleştirdiği iyi ve kötü eylemlerin birikimine bağlıdır, yani karmadır.

Geleneksel Hinduizm ayrıca insanların karmalarına dayanarak farklı kastlara doğduklarına inanır. Kastlar sosyal sınıflara benzer. Dört kast vardır: Brahmanlar (rahipler), Kshatriyalar (savaşçılar, krallar), Vaishyalar (çiftçiler, tüccarlar) ve Shudralar (işçiler).

Her kastın kendi dharma’sı vardır, yani beklenen davranışları. Hinduizm uygulayıcıları, dharma’larına uymanın karmalarını şekillendirebileceğine ve reenkarnasyonlarını etkileyebileceğine inanır. Nihai hedef moksha’ya ulaşmaktır, yani reenkarnasyonun sona erdiği ve ruhun Brahman’ın ruhuyla birleştiği nokta.

Hindistan’daki kast sistemi eskiden çok katıydı. İnsanlar doğdukları kasttan çıkamazlardı. Ancak, son on yıllarda bu durum giderek değişmeye başladı. Mahatma Gandhi gibi etkili figürler, insanların kastlara yönelik bakış açılarını değiştirmede önemli bir rol oynamışlardır.

Hinduizm diğer tanıdık olduğunuz dinlere benziyor mu? Dünya çapında farklı insanlar farklı inançlara sahiptir. Diğer dinlere her zaman saygıyla yaklaşmak önemlidir. Yakından incelediğinizde, bu inançların birçok benzerliği paylaştığını bile bulabilirsiniz!

Deneyin

Öğrenmeye devam etmek için hazır mısınız? Aşağıda verilen etkinlikleri denemek için size yardımcı olabilecek bir arkadaş veya aile üyesi bulun!

  • 10 Hindu tanrısı hakkında bilgi edinin. Hangisi sizi en çok ilgilendiriyor? Bu tanrılar size başka tanrıları hatırlatıyor mu? Bir arkadaşınız veya aile üyenizle bu konuda bir tartışma yapın.
  • Hint kültürü ve tarihini daha iyi anlamak için bu fotoğraf koleksiyonunu gözden geçirin. Bu galeride sizin için en dikkat çeken şey neydi? Bir arkadaşınız veya aile üyenizle üç resim paylaşın ve Hindistan hakkında öğrendiklerinizi özetleyin.
  • Bugün başka bir dini incelemek için seçim yapın. Bu din hakkında sorularınızın bir listesini oluşturun. Cevapları araştırmak için bir yetişkinin yardımını, ya çevrimiçi ya da yerel kütüphanede alın. Son olarak, Hinduizm ile araştırdığınız din arasındaki benzerlikleri ve farkları gösteren bir Venn diyagramı oluşturun.

Daha Fazla Keşif Kaynağı

  • https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/south-east-se-asia/india-art/a/beliefs-of-hinduism (16 Ocak 2021 tarihinde erişildi)
  • https://www.ancient.eu/shiva/ (16 Ocak 2021 tarihinde erişildi)
  • https://www.britannica.com/topic/Hinduism (16 Ocak 2021 tarihinde erişildi)
  • https://ket.pbslearningmedia.org/resource/sj14-soc-hinduism/the-core-tenets-of-hinduism/ (16 Ocak 2021 tarihinde erişildi)
  • https://www.history.com/topics/religion/hinduism (16 Ocak 2021 tarihinde erişildi)
  • https://learnersdictionary.com/ (16 Ocak 2021 tarihinde erişildi)

1. Hinduizm nedir?

Hinduizm, Hindistan alt kıtasında ortaya çıkan dünyanın en eski dinlerinden biridir. Tek bir kurucu veya merkezi otoriteye sahip olmayan karmaşık ve çeşitli bir din olarak bilinir. Hinduizm, inançlar, uygulamalar ve ritüeller açısından geniş bir yelpazeyi kapsadığından, basit bir şekilde tanımlamak zordur. Hinduizm, karma, dharma ve reenkarnasyon inancıyla karakterize edilir ve çok sayıda tanrı ve tanrıçanın tapınmasıyla da dikkat çeker. Ayrıca, Hymns, ritüeller ve felsefi öğretileri içeren eski kutsal kitapları olan Vedalar’a büyük önem verilir.

2. Hinduizmin temel inançları nelerdir?

Hinduizm çeşitlilik gösteren bir din olup, takipçileri farklı inançlara sahip olabilir. Bununla birlikte, birçok Hindu’nun paylaştığı bazı temel inançlar bulunmaktadır. Bunlar arasında neden-sonuç yasası olan karma inancı ve her bireyin ahlaki ve etik görevi olan dharma inancı bulunur. Hindu’lar ayrıca doğum, ölüm ve yeniden doğum döngüsü olan reenkarnasyona ve bu döngüden kurtuluşun nihai hedefi olan moksha inancına da sahiptirler. Ek olarak, Hindu’lar farklı ilahi yönleri temsil eden çok sayıda tanrı ve tanrıçaya inanırlar.

3. Hinduizmdeki temel uygulamalar ve ritüeller nelerdir?

Hinduizm, geniş bir uygulama ve ritüel yelpazesine sahiptir. En önemli uygulamalardan biri tanrılara yapılan puja, yani ibadettir. Hindu’lar ayrıca tapınaklarda veya evlerinde törenlere ve ritüellere katılabilirler. Birçok Hindu ruhsal büyüme aracı olarak yoga ve meditasyon yapar. Ayrıca Ganj Nehri veya Varanasi’deki tapınaklar gibi kutsal yerlere yapılan hac ziyaretleri önemli kabul edilir. Hinduizm ayrıca Diwali, Holi ve Navaratri gibi büyük coşku ve sevinçle kutlanan zengin bir festival geleneğine sahiptir.

4. Hinduizm günlük hayatı nasıl etkiler?

Hinduizm takipçilerinin günlük yaşamı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Dharma kavramı aracılığıyla etik ve ahlaki davranışlar için bir çerçeve sunar. Birçok Hindu, dua etme ve puja yapma gibi dini ritüelleri günlük olarak uygular. Hinduizm ayrıca toplumsal ilişkileri ve aile hayatını da etkiler. Örneğin, Hindu kültüründe düzenlenen evlilikler yaygındır ve aile bağları büyük değer taşır. Ayrıca, Hinduizm Hindistan alt kıtasının sanat, edebiyat ve mimarisini şekillendirmiş olup, bölgenin kültürel mirasına kalıcı bir etki bırakmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir