Bir Türün Tehlike Altına Girmesine Ne Sebep Olur?

Hiç bir hayvanat bahçesinde bir gergedan gözlemlediniz mi? Kutup ayılarını? Birçok kişi için deniz kaplumbağaları büyük bir ilgi çekicidir. Bu hayvanların hepsi tehlike altında olan türlerdir, biliyor muydunuz?

Büyük pandaların tehlikede olduğunu biliyor olabilirsiniz. Hatta kartalların da listeye alındığını bilirsiniz. Ancak, tehlike altında olan binlerce başka tür de vardır. Ve sadece hayvanlar değil! Birçok tehlike altında olan tür aslında bitkilerdir.

Bir türün tehlike altına girmesinin sebebi nedir? Her şey neslinin tükenme riskine bağlıdır. Nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi sahibisinizdir. Örnek olarak dinozorları düşünebilirsiniz.

Bir türün nesli tükenme riski altında olduğunda, uzmanlar bunları “tehdit altında” veya “tehlike altında” olarak sınıflandırır. Bir tür tehdit altında kabul edilirken, nüfusu %30-50 azalmış demektir. Bir tür tehlikede kabul edilirse, nüfusu %50-70 oranında düşmüştür. Bir tür ayrıca, 250 bireyden az kaldığında da tehlike altında olarak sınıflandırılır.

Bir türün tehlike altına girmesine sebep olan birçok faktör vardır. Genellikle çevrelerindeki değişiklikler veya avcılar tarafından olumsuz etkilenirler. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), tehlike altındaki türleri izler. 2019 yılı itibarıyla, IUCN 96.500’den fazla türü incelemiştir. Bunların arasında yaklaşık 28.000 tehdit altındadır ve 7.755’i tehlike altındadır.

Birçok ülke tehlike altındaki türleri korumak için yasalar uygulamıştır. Bazı yasalar avlanmayı yasaklarken, diğerleri arazi gelişimini kısıtlar. Bu türler için özel yaşam alanları da belirlenir. Bununla birlikte, uzmanlar, çok az tehdit altındaki türün bu yasalardan faydalandığını düşünmektedir. Daha fazla tür halkın dikkatini çekmeden nesli tükenme riski ile karşı karşıya kalmaktadır.

Her birey, bir türün tehlike altında olduğunu sınıflandırmak için hükümete başvurma hakkına sahiptir. Ancak, bir türün listeye eklenmesi süreci iki yıldan daha uzun sürebilir. Bazıları, hükümetlerin tehlike altındaki listesine bir türün eklenmesini çok zor hale getirdiğini savunmaktadır.

Bir türün tehlike altında listelenmesi için uzmanların koruma durumunu değerlendirmesi gerekmektedir. Bu, yaşayan bireylerin sayısı, zaman içinde nüfusun azalması, üreme hızı ve türe yönelik tehditler gibi çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmayı içerir. Bu bilgilere dayanarak uzmanlar bir türün tehlikede olup olmadığını belirleyebilir.

Zorluklara rağmen, ilerleme kaydedilmiştir. Dünya çapında 196’dan fazla ülke tehlike altındaki türleri korumak için planlar yapmayı taahhüt etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, bu planlar Tehdit Altındaki Türler Yasası’nın rehberlik ilkelerine göre hazırlanmaktadır. Genel olarak, doğa uzmanları bu yasayı faydalı olarak görür. 2019 yılı itibarıyla, 50 tür başarılı kurtarma çabaları nedeniyle listeden çıkarılmıştır.

Tehlike altındaki türleri nasıl yardımcı olabilirsiniz? Yapabileceğiniz en iyi şey, konuyla ilgili kendinizi eğitmektir. Ardından, bu bilgileri etrafınızdakilerle paylaşın. Yaşam alanlarının korunmasına katkıda bulunabilirsiniz. Geri dönüşüme katılın, su tasarrufu yapın ve karbon ayak izinizi azaltın. Tehlike altındaki türleri göz ardı etmeyin – yardımınıza ihtiyaçları var!

Dene ve Gör

Neyse ki, Günün Harikaları tehlike altında değil! Aşağıdaki etkinlikleri bir arkadaşınız veya aile üyenizle keşfederek öğrenme yolculuğunuza devam edebilirsiniz:

 • Bitkiler ve hayvanlar oy kullanamadığı için, tehlikede olan türleri korumak için merhametli insanlara bağımlıdırlar. Ailenizin nasıl katkıda bulunabileceğini merak ediyor musunuz? Tehlike altındaki türlerin nasıl yardımcı olabileceğinize dair bu yollara bir göz atın.
 • Belki de bölgenizde hiçbir gergedan veya kutup ayısı yoktur, ancak birçok tehlikede olan türün doğal olarak yaşadığını öğrenmek sizi şaşırtabilir. Ev sahibi olduğunuz eyalette yaşayan tehlike altındaki türlerin listesini keşfedin. Bu tehlike altındaki hayvanlardan herhangi biriyle karşılaştınız mı? Bir arkadaş veya aile üyesiyle tartışın.
 • Eğer sanatsal bir tarafınız varsa, tehlike altındaki hayvanların bu boyama sayfalarını ilginç bulabilirsiniz. Onları sergileyebilir veya arkadaşlarınızla paylaşarak tehlike altındaki veya tehdit altındaki türler hakkında farkındalık yaratabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü kullanarak resimlerinizden birine uygun bir kısa hikaye yazabilir misiniz? Belki de hikayenizi, belirli bir hayvanın nasıl tehlike altına girdiğini başkalarına öğretmek için kullanabilirsiniz!

Güvenilir Kaynaklar

 • https://www.britannica.com/science/endangered-species (08 Ağustos 2019 tarihinde erişildi)
 • https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-endangered-species-act (08 Ağustos 2019 tarihinde erişildi)
 • https://www.iucn.org/theme/species/our-work/iucn-red-list-threatened-species (08 Ağustos 2019 tarihinde erişildi)
 • https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics (08 Ağustos 2019 tarihinde erişildi)
 • https://www.iucnredlist.org/ (08 Ağustos 2019 tarihinde erişildi)
 • https://www.sciencedaily.com/terms/biodiversity_action_plan.htm (08 Ağustos 2019 tarihinde erişildi)
 • https://ecos.fws.gov/ecp0/reports/delisting-report (08 Ağustos 2019 tarihinde erişildi)
 • https://www.huffpost.com/entry/12-things-we-should-all-do-to-protect-endangered-species_b_58bd9c87e4b0abcb02ce2067 (08 Ağustos 2019 tarihinde erişildi)

1. Bir tür nasıl nesli tükenmekte olan bir türe dönüşür?

Bir tür, popülasyon büyüklüğü kritik düzeylere düştüğünde ve nesli tükenme riskiyle karşı karşıya kaldığında nesli tükenmekte olan bir tür haline gelir. Nesli tükenmekte olan bir türe yol açabilecek birkaç faktör vardır. Habitat kaybı bunlardan biridir. Bir tür, orman kesimi, kentleşme veya iklim değişikliği nedeniyle doğal habitatını kaybettiğinde, besin kaynaklarını ve barınma alanını kaybeder. Başka bir faktör ise aşırı kullanımdır. Ticari amaçlarla avlanma, balıkçılık ve türleri yakalama, onların azalmasına neden olabilir. Kirlilik, istilacı türler ve iklim değişikliği de birçok tür için önemli tehditlerdir. Bu faktörler, genetik sorunlar ve doğal afetlerle birleştiğinde bir türü nesli tükenme tehlikesine itebilir.

2. Bir tür nesli tükenmekte olan bir durumdan kurtulabilir mi?

Evet, bir tür nesli tükenmekte olan bir durumdan kurtulabilir, ancak bu için kararlı koruma çabaları gerekmektedir. Hükümetler, kuruluşlar ve bireyler, nesli tükenmekte olan türleri korumak ve onları restore etmek için önemli bir rol oynar. Bu çabalar, koruma alanları kurmak, üreme programları uygulamak ve avlanmayı ve habitat tahribatını önlemek için düzenlemeleri uygulamak gibi şeyleri içerebilir. Ayrıca, toplum katılımı ve eğitim programları, farkındalık yaratmak ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek için önemlidir. Bununla birlikte, tehlikenin altında yatan nedenler yeterince ele alınmazsa, kurtarma süreci yavaş ve zorlu olabilir.

3. Habitat kaybı nasıl bir türün tehlike altında olmasına yol açabilir?

Habitat kaybı, türlerin tehlike altında olmasının önde gelen nedenlerinden biridir. Bir tür doğal habitatını kaybettiğinde, besin, su ve barınma gibi temel kaynaklara erişimini kaybeder. Bu, popülasyon büyüklüğünde ve üreme başarısında bir düşüşe neden olabilir. Habitat kaybı genellikle tarım için orman kesimi, kentleşme ve altyapı geliştirme gibi insan faaliyetlerinden kaynaklanır. Bu, habitatları parçalayabilir, popülasyonları izole edebilir ve genetik çeşitliliği azaltabilir. Sonunda, tür, çevresindeki değişikliklere uyum sağlayamaz hale gelebilir ve predasyon ve hastalık gibi tehditlere daha savunmasız hale gelebilir. Uygun habitat olmadan, bir tür sağlıklı bir şekilde gelişemez ve tehlike altına girebilir.

4. İklim değişikliği, türlerin tehlike altında olmasında hangi rolü oynar?

İklim değişikliği, türlerin tehlike altında olmasına katkıda bulunan önemli bir faktördür. Yükselen sıcaklıklar, değişen yağış modelleri ve aşırı hava olayları ekosistemleri bozabilir ve habitatları değiştirebilir. Adaptasyon veya daha uygun alanlara göç edemeyen türler, popülasyon büyüklüğünde bir azalma veya hatta nesli tükenmeye karşı karşıya kalabilir. İklim değişikliği, bir türün hayatta kalmasının çeşitli yönlerini etkileyebilir, bunlar arasında besin bulunabilirliği, üreme başarısı ve diğer türlerle etkileşimler yer alır. Ayrıca, iklim değişikliği habitat kaybı ve hastalık yayılımı gibi diğer tehditleri de kötüleştirebilir. İklim değişikliğini hafifletmek ve türlere değişen koşullara uyum sağlamalarına yardımcı olacak stratejileri uygulamak, ileri derecede tehlikeli durumların önlenmesi için önemlidir.

5. İnsan faaliyetleri, türlerin tehlike altına girmesini önlemeye yardımcı olabilir mi?

Evet, insan faaliyetleri, türlerin tehlike altına girmesini önlemede önemli bir rol oynayabilir. Habitat koruma, restorasyon ve koruma gibi koruma çabaları biyoçeşitliliği sürdürmek için önemlidir. Tarım, balıkçılık ve orman işletmeciliğinde sürdürülebilir uygulamaların uygulanması, ekosistemlere etkiyi azaltmaya ve habitat kaybını sınırlamaya yardımcı olabilir. Avlanma, kaçak avcılık ve yasa dışı yaban hayatı ticareti gibi konularda sıkı düzenlemeler ve uygulama da gereklidir. Ayrıca, biyoçeşitliliğin ve türlerin korunmasının önemini ve ihtiyacını vurgulamak için eğitim ve toplum katılımıyla farkındalık yaratmak, türleri ve habitatlarını koruma sorumluluğu konusunda katkıda bulunabilir. Bu önlemleri alarak, türlerin tehlike altına girmesini önlemede aktif olarak katkıda bulunabiliriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir