Hiểu về Văn hóa

Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một cái gì đó luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Nó có thể không luôn luôn hiển thị, nhưng nó có tác động đáng kể đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Đúng vậy, chúng ta đang nói về văn hóa!

Định nghĩa văn hóa không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Suốt những năm qua, các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau đã đưa ra những giải thích khác nhau về những gì mà văn hóa bao gồm. Theo bản chất, “văn hóa” chỉ đề cập đến những thực hành, phong tục và tác phẩm mà một nhóm người chia sẻ chung.

Văn hóa có nhiều hình thức và kích thước khác nhau. Thường thì, văn hóa được chia sẻ trong một vùng địa lý. Những người thuộc cùng một lục địa, quốc gia, bang hoặc thành phố có thể chia sẻ cùng một văn hóa. Trường học và gia đình của bạn có thể có văn hóa riêng của họ, và điều tương tự cũng xảy ra với những người cùng độ tuổi. Các cộng đồng trực tuyến cũng có thể có văn hóa riêng của họ. Ngoài ra, văn hóa có thể được chia sẻ bởi những người cùng chủng tộc hoặc dân tộc, bất kể vị trí của họ.

Văn hóa bao gồm nhiều yếu tố. Những yếu tố này có thể được phân loại thành hai nhóm chính: yếu tố phi vật chất và yếu tố vật chất. Những khía cạnh phi vật chất của văn hóa là không thể chạm vào. Điều này bao gồm các thực hành và phong tục.

Ví dụ, các giá trị mà một nhóm chia sẻ là một phần của khía cạnh phi vật chất của văn hóa. Ngôn ngữ và tôn giáo cũng thuộc danh mục này. Những truyền thống như kỳ nghỉ và các buổi tụ họp gia đình cũng được coi là khía cạnh phi vật chất của văn hóa.

Các mục vật chất cũng đóng góp vào văn hóa. Đây là những thứ được tạo ra bởi con người trong một văn hóa và có thể ảnh hưởng đến cách sống và tư duy của họ. Ví dụ về văn hóa vật chất bao gồm nghệ thuật, văn học và âm nhạc. Thêm vào đó, thức ăn, quần áo và công nghệ thường được sử dụng bởi một nhóm cũng là một phần của văn hóa của họ.

Văn hóa có thể tiến hóa theo thời gian. Điều này xảy ra khi có những người mới tham gia vào văn hóa và mang vào những thực hành bên ngoài. Thay đổi cũng có thể xảy ra khi hai văn hóa tiếp xúc với nhau. Tuy nhiên, nhiều nhóm ngày nay vẫn duy trì những khía cạnh quan trọng của văn hóa từ tổ tiên của họ, khiến cho phong tục và truyền thống của họ được coi trọng.

Việc tự hào về văn hóa của mình là điều quan trọng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng không có bộ phận truyền thống nào vượt trội hơn hoặc quan trọng hơn những bộ phận khác. Niềm tin rằng văn hóa của mình vượt trội được gọi là chủ nghĩa duy tâm. Lịch sử đã cho chúng ta thấy hậu quả của chủ nghĩa duy tâm, dẫn đến bạo lực và diệt chủng. Luôn luôn quan trọng để tôn trọng phong tục của người khác và tuân thủ qui tắc vàng.

Bạn sẽ mô tả văn hóa của mình như thế nào? Đây có thể là một câu hỏi thách thức, đặc biệt nếu bạn chưa từng suy nghĩ nhiều về nó trước đây. Nếu bạn không chắc chắn, hãy cân nhắc thảo luận với các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết của bạn. Cùng nhau, bạn có thể xác định những thực hành mà xác định văn hóa của bạn!

Thử ngay

Sẵn sàng tiếp tục học tập? Tham gia vào một hoặc nhiều hoạt động dưới đây với một người bạn hoặc thành viên trong gia đình.

  • Bạn có thể tóm tắt văn hóa của mình trong ba từ không? Viết một lá thư hoặc email cho một người bạn hoặc thành viên gia đình mô tả những từ bạn đã chọn và cách chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.
  • Chọn hai quốc gia để nghiên cứu trên National Geographic. Họ có những điểm tương đồng gì? Những điều phân biệt họ ra sao? Tạo một poster bằng giấy hoặc Canva để trưng bày những khám phá của bạn, tập trung vào các khía cạnh văn hóa của mỗi quốc gia.
  • Khám phá cách thể hiện sự tôn trọng đối với các nền văn hóa khác nhau. Bạn đã khám phá ra điều gì? Làm thế nào để bạn có thể tìm hiểu và tôn trọng những người khác với bạn? Tóm tắt những điều bạn tìm hiểu cho một người bạn hoặc thành viên gia đình và thảo luận về cách bạn có thể áp dụng những gì bạn đã học được.

Các nguồn tư liệu thú vị

  • https://www.thoughtco.com/culture-definition-4135409 (truy cập ngày 23 tháng 4 năm 2021)
  • https://plato.stanford.edu/entries/culture-cogsci/ (truy cập ngày 23 tháng 4 năm 2021)
  • http://people.tamu.edu/~i-choudhury/culture.html (truy cập ngày 23 tháng 4 năm 2021)
  • https://learnersdictionary.com/ (truy cập ngày 23 tháng 4 năm 2021)

1. Văn hóa là gì?

Văn hóa đề cập đến các niềm tin, giá trị, phong tục, hành vi và đồ vật chung mà đặc trưng cho một nhóm hoặc xã hội. Nó bao gồm cách mọi người suy nghĩ, cảm nhận và hành động, cũng như các khía cạnh vật chất và phi vật chất trong cuộc sống của họ. Văn hóa được học và truyền đạt từ một thế hệ này sang thế hệ khác thông qua xã hội hóa và nó tạo nên nhận thức và hiểu biết của cá nhân về thế giới.

2. Văn hóa làm thế nào ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta?

Văn hóa ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta bằng cách cung cấp cho chúng ta một tập hợp các quy tắc, quy ước và kỳ vọng hướng dẫn hành động của chúng ta. Nó xác định những điều được coi là chấp nhận hoặc không chấp nhận trong một xã hội hoặc nhóm cụ thể. Ví dụ, trong một số văn hóa, có thể thường thấy người ta chào hỏi nhau bằng cách bắt tay, trong khi ở những nơi khác, việc cúi chào hoặc hôn lên má có thể phù hợp hơn. Văn hóa cũng ảnh hưởng đến giá trị, niềm tin và thái độ của chúng ta, từ đó tạo nên hành vi và quyết định của chúng ta.

3. Văn hóa có tĩnh hay động?

Văn hóa là động và luôn thay đổi. Nó tiến hóa theo thời gian phản ứng với các yếu tố khác nhau như tiến bộ công nghệ, toàn cầu hóa, di cư và phát triển xã hội, kinh tế và chính trị. Ý tưởng mới, thực hành và giá trị liên tục được giới thiệu, trong khi những khía cạnh khác có thể trở nên lỗi thời. Tuy nhiên, một số yếu tố cốt lõi của văn hóa có xu hướng tồn tại, mang đến sự liên tục và danh tính cho cá nhân và cộng đồng.

4. Văn hóa ảnh hưởng như thế nào đến giao tiếp?

Văn hóa đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp. Nó tạo nên cách chúng ta hiểu và truyền đạt thông điệp, cũng như phép lịch sự và quy tắc xung quanh các thực hành giao tiếp. Các văn hóa khác nhau có thể có phong cách giao tiếp, dấu hiệu phi ngôn ngữ và kỳ vọng về sự trực tiếp hoặc gián tiếp. Hiểu và tôn trọng sự khác biệt văn hóa trong giao tiếp có thể nâng cao hiệu quả và ý nghĩa của các tương tác.

5. Văn hóa có thể thay đổi được không?

Đúng, văn hóa có thể thay đổi. Trong khi một số khía cạnh của văn hóa có thể sâu sắc và khó thay đổi, sự thay đổi văn hóa có thể xảy ra thông qua các cơ chế khác nhau. Ví dụ, tiếp xúc với ý tưởng mới, kinh nghiệm và ảnh hưởng có thể thách thức các quy tắc và thực hành văn hóa hiện có. Các phong trào xã hội, tiến bộ công nghệ và thay đổi trong giá trị xã hội cũng có thể thúc đẩy sự thay đổi văn hóa. Tuy nhiên, việc thay đổi văn hóa yêu cầu thời gian, nỗ lực tập thể và sẵn lòng thích nghi và chấp nhận quan điểm mới.

6. Văn hóa ảnh hưởng như thế nào đến danh tính?

Văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc tạo hình danh tính của cá nhân. Nó cung cấp một khung chung về niềm tin, giá trị và thực hành chung mà cá nhân sử dụng để xác định bản thân và hiểu vị trí của mình trong thế giới. Danh tính văn hóa liên quan chặt chẽ đến cảm giác thuộc về, lòng tự trọng và tự biểu đạt của một người. Nó ảnh hưởng đến thái độ, khát vọng và hành vi của cá nhân, cũng như mối quan hệ của họ với người khác. Danh tính văn hóa không cố định và có thể phát triển khi cá nhân điều hướng qua các ngữ cảnh và kinh nghiệm văn hóa khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *