Bảng tuần hoàn chứa những gì?

Bạn đã bao giờ tò mò về thành phần của thế giới chưa? Nhìn xung quanh bạn. Điều gì tạo nên hoa? Mây có tạo ra như thế nào? Chất liệu nào được sử dụng để tạo nên cái nĩa bạn dùng để ăn? Hoặc thức ăn trên đĩa của bạn?

Nhờ vào sự tiến bộ trong lĩnh vực hóa học, chúng ta hiện đã có khả năng hiểu về thành phần của các chất khác nhau. Nhiều năm trước, các nền văn minh cổ đại đã có những lý thuyết riêng về thành phần của vũ trụ.

Nhà triết học cổ Hy Lạp Aristotle tin rằng thế giới bao gồm bốn yếu tố: không khí, lửa, nước và đất. Theo thời gian, các yếu tố bổ sung được công nhận. Đã được phát hiện rằng các vật trong vũ trụ còn bao gồm cả gỗ, thứ nhất và kim loại.

Dần dần, mọi người bắt đầu nghiên cứu những vấn đề này chi tiết hơn. Hôm nay, chúng ta biết rằng mọi thứ trên thế giới đều được tạo nên bằng nguyên tử. Hơn nữa, các nguyên tử này có thể được phân loại thành các loại khác nhau, gọi là các nguyên tố. Các nhà khoa học đã xác định tổng cộng 118 nguyên tố. Một số nguyên tố này có thể quen thuộc với bạn! Bạn đã từng nghe nói về ôxy, helium hay cacbon chưa? Đó đều là những ví dụ về các nguyên tố.

Chúng ta đã đi xa hơn so với bốn yếu tố ban đầu! Làm sao các nhà khoa học có thể theo dõi tất cả những nguyên tố này? Một nhà hóa học người Nga tên là Dmitri Mendeleev đã tạo ra một hệ thống để tổ chức các nguyên tố, hiện được biết đến là bảng tuần hoàn.

Khi Mendeleev tạo ra bảng tuần hoàn lần đầu vào năm 1869, nó bao gồm 64 nguyên tố. Khi các nguyên tố mới được phát hiện và đặt tên, chúng được thêm vào bảng. Ngày nay, các nguyên tố trên bảng tuần hoàn được sắp xếp dựa trên số nguyên tử của chúng, biểu thị số proton trong mỗi nguyên tử của từng nguyên tố. Các số nguyên tử bắt đầu từ “1” cho helium và đi lên đến “118” cho Oganesson.

Mỗi nguyên tố cũng được gán một ký hiệu riêng. Trong hầu hết các trường hợp, ký hiệu tương ứng với tên nguyên tố. Ví dụ, “O” đại diện cho ôxy và “N” đại diện cho nitơ. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp mà ký hiệu không đơn giản như vậy. Ví dụ, kali được biểu thị bằng ký hiệu “K” và sắt được biểu thị bằng “Fe”. Bạn có đoán được nguyên tố nào được biểu thị bằng ký hiệu “Au” không? Đó là vàng!

Bảng tuần hoàn cung cấp một nguồn thông tin phong phú về các nguyên tố. Bằng cách xem vị trí của một nguyên tố trên bảng, người ta có thể tìm hiểu về cấu trúc của nguyên tử. Hơn nữa, các nguyên tố được nhóm lại dựa trên các tính chất hóa học của chúng, giúp các nhà khoa học phân biệt giữa các loại kim loại và khí khác nhau.

Liệu bảng tuần hoàn đã hoàn chỉnh đến ngày hôm nay chưa? Không nhất thiết! Oganesson đã được thêm vào bảng vào năm 2006 và bất kỳ nguyên tố mới nào được phát hiện cũng sẽ được thêm vào. Liệu bạn có thể là người khám phá ra nguyên tố tiếp theo? Bạn sẽ đặt tên cho nó là gì?

Thử xem thế nào

Bạn đã sẵn sàng khám phá sâu hơn vào bảng tuần hoàn chưa? Hãy chắc chắn khám phá những hoạt động sau đây cùng một người bạn hoặc thành viên trong gia đình:

Tìm hiểu Bảng tuần hoàn các nguyên tố

Nếu bạn muốn làm quen với bảng tuần hoàn các nguyên tố, không có cách nào tốt hơn là truy cập trực tuyến và xem phiên bản tương tác này. Chỉ cần di chuột qua biểu tượng của một nguyên tố, bạn có thể khám phá thông tin chi tiết hơn về nó. Hãy tận dụng cơ hội để tìm hiểu về ít nhất ba nguyên tố không quen thuộc, sau đó viết một đoạn văn mô tả chúng cho một người bạn hoặc thành viên trong gia đình.

Khi bạn đi sâu vào thế giới của các nguyên tố, dễ dàng bị nhầm lẫn. Bạn từng tự hỏi các nguyên tố này thực sự trông như thế nào? Vâng, bây giờ bạn có thể tìm hiểu bằng cách khám phá Bảng tuần hoàn các nguyên tố theo hình ảnh hấp dẫn. Bạn sẽ có thể xem hình ảnh của các nguyên tố khác nhau và so sánh chúng với kỳ vọng của bạn. Hãy chuẩn bị để bị ngạc nhiên!

Hãy tưởng tượng rằng một ngày nào đó bạn trở thành một nhà khoa học và có cơ hội khám phá một nguyên tố mới. Bạn sẽ đặt tên cho nó là gì? Bạn có xem xét đặt tên theo tên mình hay bạn sẽ chọn một tiêu chí khác? Hãy suy ngẫm về câu hỏi này và tạo danh sách các tên tiềm năng cho một nguyên tố trong tương lai. Hãy tận hưởng quá trình và chia sẻ ý tưởng của bạn với một người bạn hoặc thành viên trong gia đình.

Các nguồn thông tin bổ sung cho những tâm hồn tò mò

  • http://periodic.lanl.gov/about.shtml (truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2019)
  • http://periodic.lanl.gov/metal.shtml (truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2019)
  • http://www.wisegeek.com/what-is-the-periodic-table-of-the-elements.htm (truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2019)
  • http://www.livescience.com/25300-periodic-table.html (truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2019)
  • http://www.rsc.org/chemistryworld/2016/01/new-elements-periodic-table-seventh-row-iupac (truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2019)
  • http://www.chm.bris.ac.uk/webprojects2002/tubb/elements.htm (truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2019)

1. Bảng tuần hoàn là gì?

Bảng tuần hoàn là một sắp xếp bảng dạng lưới của các nguyên tố hóa học, được tổ chức dựa trên số nguyên tử, cấu hình electron và các tính chất hóa học lặp lại. Nó cung cấp một cách hệ thống để phân loại và sắp xếp các nguyên tố, giúp dễ dàng hiểu các mối quan hệ và đặc điểm của chúng.

2. Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nguyên tố?

Hiện tại, có 118 nguyên tố được biết đến trên bảng tuần hoàn. Các nguyên tố này từ hydrogen (số nguyên tử 1) đến oganesson (số nguyên tử 118). Mỗi nguyên tố có các tính chất độc đáo riêng và được đại diện bằng một ký hiệu, ví dụ như H cho hydrogen hoặc O cho oxy.

3. Thông tin gì có thể tìm thấy trên bảng tuần hoàn?

Bảng tuần hoàn cung cấp các thông tin khác nhau về mỗi nguyên tố. Nó bao gồm ký hiệu nguyên tố, số nguyên tử, khối lượng nguyên tử, cấu hình electron và nhóm và chu kỳ mà nguyên tố thuộc về. Ngoài ra, bảng cũng hiển thị các tính chất vật lý của các nguyên tố, như điểm nóng chảy, điểm sôi và mật độ.

4. Bảng tuần hoàn được tổ chức như thế nào?

Bảng tuần hoàn được tổ chức thành các hàng gọi là chu kỳ và các cột gọi là nhóm. Các nguyên tố trong cùng một nhóm chia sẻ các tính chất hóa học tương tự, trong khi các nguyên tố trong cùng một chu kỳ có cùng số vỏ electron. Bảng được chia thành các khối khác nhau, bao gồm s-block, p-block, d-block và f-block, dựa trên các loại orbital đang được điền electron vào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *